APLIKIMET

2. Hotel, Bar, Restorant

Informohu direkt:

UV-FAN

UV-FAN ben dezinfektimin e ajrit në çdo lloj mjedisi. I vetmi aparat qe mund te perdoret 24/7, duke siguruar nivele të larta të higjienës dhe duke rritur ndjeshem cilesine e ajrit ne godine.

UV-FLOW

Seria UV-FLOW përdoret për trajtimin e shtresave të sipërme të ajrit në zona të kufizuara.Përdorimi i UV-FLOW lejon një dezinfektim intensiv të ajrit, thelbësor në mjediset  ku është e nevojshme të veprohet në kushte optimale mikrobiologjike si (prodhimi i ushqimeve apo medikamenteve)

UV-PIPE

UV-PIPE-BV është një sistem specifik UV, i cili vendoset ne brendesi te  banakut, në mënyrë që të dezinfektoje  ajrin e ftohtë qe qarkullon aty,gjate gjithe kohes.

UV-SMELL

Në restorantet ose kuzhinat industriale  gjatë gatimit të ushqimit, gjenerohen yndyrna, ndotës dhe erëra të pakëndshme;
UV-Smell eleminon keto aroma te kuzhines/gatimit si dhe nuk lejon formimin e yndyrnave 

Aplikimet

Ku mund të përdoren?

1. Klinika Mjekësore dhe Dentare

2. Hotel, Bar, Restorant

3. Fabrika, Linjë Prodhimi

4. Zyra, Shtëpi

5. Qendra Estetike

6. Sisteme Qëndrore Ajrimi

UV-FAN ben dezinfektimin e  ajrit në çdo lloj mjedisi. I vetmi aparat dezinfektimi qe perdoret 24/7,  duke siguruar nivele të larta të higjenës  dhe dhe duke permiresuar ndjeshem cilesine e ajrit ne godine.

Scroll to Top