APLIKIMET

1. Klinika Mjekësore dhe Dentare

Informohu direkt:

UV-FAN-2F

UV-FAN lejon dezinfektimin e  ajrit në çdo lloj mjedisi të sektorit shëndetësor. Metodat tradicionale të pastrimit, shpesh, nuk janë të mjaftueshme për të siguruar nivele të larta të higjienës, të cilat mund të arrihen vetëm me përdorimin e teknologjisë UV-C.

UV-FAN

UV-FAN lejon dezinfektimin e ajrit në çdo lloj mjedisi të sektorit shëndetësor. Metodat tradicionale të pastrimit, shpesh, nuk janë të mjaftueshme për të siguruar nivele të larta të higjenës, të cilat mund të arrihen vetëm me përdorimin e teknologjisë UV-C.

UV-DIRECT-H-NX

UV-DIRECT lejon dezinfektimin e ajrit  dhe sipërfaqes në çdo lloj mjedisi. Metodat tradicionale të pastrimit, shpesh, nuk janë të mjaftueshme për të siguruar nivele të larta të higjienës, të cilat mund të arrihen vetëm me përdorimin e teknologjisë UV-C. Në sektorin e shëndetësisë dhe farmaceutikës, të gjitha mjediset duhet të dezinfektohen vazhdimisht ,për të mbajtur të larta standardet e higjenës.

UV-BOX

UV-BOX-E2 / 40H-NX-T ruan higjenën e mjeteve, kontenjerëve dhe të çdo lloji të pajisjeve në sektorin shëndetësor.Disa nga objektet qe përdoren  në sektorin e shëndetësisë (psh Stetoskopi) kanë nevojë të dezinfektohen pas cdo perdorimi,për të mbajtur standarde të larta të higjenës dhe cilësisë. Me UV-BOX-E2 / 40H-NX-T, është e mundur të kryeni dezinfektimin e pajisjeve dhe mjeteve në një mënyrë të thjeshtë, të menjëhershme dhe të sigurt, pa zhvilluar nxehtësi dhe pa përdorur kimikate.

UV-BOX-E3-40H-NX-R

UV-BOX ruan higjenën e mjeteve, kontenjerëve dhe të çdo lloji të pajisjeve në sektorin shëndetësor.Disa nga objektet qe përdoren  në sektorin e shëndetësisë (psh Stetoskopi) kanë nevojë të dezinfektohen pas cdo perdorimi,për të mbajtur standarde të larta të higjenës dhe cilësisë. Me UV-BOX-E3 / 40H-NX-T, është e mundur të kryeni dezinfektimin e pajisjeve dhe mjeteve në një mënyrë të thjeshtë, të menjëhershme dhe të sigurt, pa zhvilluar nxehtësi dhe pa përdorur kimikate

UV-CABINET-NX R/E

UV-CABINET ruan higjienën e mjeteve, kontejnerëve dhe të çdo lloji të pajisjeve në sektorin shëndetësor. Në fakt, objektet e përdorura zakonisht në sektorin e shëndetësisë kanë nevojë të dezinfektohen për të mbajtur standarde të larta të higjienës dhe cilësisë, tipike për këtë sektor.

Aplikimet

Ku mund të përdoren?

1. Klinika Mjekësore dhe Dentare

2. Hotel, Bar, Restorant

3. Fabrika, Linjë Prodhimi

4. Zyra, Shtëpi

5. Qendra Estetike

6. Sisteme Qëndrore Ajrimi

Scroll to Top