UV-STYLO

Direct Call:

Pershkrim produkti

Sistemi UV-STYLO-F është shumë i thjeshtë, i gjithanshëm dhe i adaptueshëm për lloje të ndryshme të aplikacioneve, nga rripat transportues te kapanonet, kontenjerët, ruajtja e ushqimit në përgjithësi.
UV-STYLO-F është krijuar posaçërisht për aplikime në industrinë ushqimore dhe kjo është arsyeja pse një nga karakteristikat e tij është edhe niveli i mbrojtjes IP67, duke e lejuar atë të kombinohet në mënyrë të përsosur me mjedise të lagura dhe  uji.
Metodat tradicionale të pastrimit, shpesh, nuk janë të mjaftueshme për të siguruar nivele të larta të higjienës, të cilat mund të arrihen vetëm me përdorimin e teknologjisë UV-C.
Në fakt, proceset dhe perpunimet e ushqimit kanë nevojë të mbahen nën kontroll, duke monitoruar nivelet e higjienës, për të rritur standardet e cilësisë, të cilat zakonisht janë shumë të larta.
Tregohet se si, në industrinë ushqimore, një rritje e nivelit të higjienës lejon një përmirësim konsekuent dhe të përgjithshëm të cilësisë së produktit. UV-STYLO-F arrin eliminimin (99%) të baktereve të tilla si Bacillus, Coli, Clostridium, Legionella, Vibrio, Salmonella, Pseudomonas, Staphylococcus, etj në vetëm disa minuta operacion.
Nivele të larta dezinfektimi të UV-STYLO-F mund të arrihen ndryshe, por vetëm me një përdorim masiv të kimikateve, të rrezikshëm për shëndetin dhe të dëmshëm për mjedisin, si dhe të kushtueshëm.

UV-STYLO-F përfshin:

UV-STYLO-F përbëhet nga një llambë rrezatimi UV-C, e mbrojtur nga një strukture e pastër kuarci; një cilindër i bërë nga materiali izolues, i bashkangjitur në fllanxhën e çelikut, mbështet kuarcin dhe përmban lidhjen elektrike midis llambës dhe kabllit të energjisë.
Kuarci kryen gjithashtu funksionin e rëndësishëm të mbrojtjes së llambës UV-C nga temperaturat e larta dhe të ulëta, duke krijuar një jastëk ajri midis llambës dhe mjedisit të jashtëm.

UV-STYLO-F është në dispozicion në gjatësi dhe watt të ndryshme, për të përmbushur kërkesat e ndryshme të përdorimit.
Materialet speciale të ndërtimit bëjnë të mundur përdorimin e tij edhe në mjedise agresive. Këto karakteristika lejojnë larjen pa probleme edhe brenda të njëjtës makineri. UV-STYLO-F nuk kërkon ndonjë mirëmbajtje të veçantë, përveç zëvendësimit periodik të llambave. UV-STYLO-F është prodhuar tërësisht në Itali, me materiale me cilësi të lartë dhe jashtëzakonisht rezistente.

Scroll to Top