UV-STICK-SCR

Direct Call:

Pershkrimi i produktit

I aplikuar brenda AHU (Njësia e Trajtimit të Ajrit), UV-STICK-SCR eliminon viruset, bakteret, myqet, sporet dhe pengon përhapjen e tyre të rrezikshme në Sistemet e Kondicionimit të Ajrit.
UV-STICK-SCR është pajisja më e thjeshtë, më fleksibile dhe më efikase për të përmirësuar Cilësinë e Ajrit të Brendshëm (IAQ), por gjithashtu kursen konsumin e energjisë dhe kostot e mirëmbajtjes në Sistemet HVAC.
Fuqia e saj mikrobvrasëse pastron  të gjitha sipërfaqet brenda AC, ku zakonisht një biofilm i pakëndshëm mbulon dhe ngjitet në çdo komponent mekanik, depërton brenda çdo ndërprerjeje të vogël, rritet midis fleteve të spirales, vendoset në rezervuarët e ujit dhe përhapet lirshëm në të gjithë ajrin përgjatë kanaleve AC .
Legionella Pneumophila, Tuberkulozi, Viruset e Gripit dhe patogjenë të tjerë të zakonshëm zakonisht janë të lirë të shumohen brenda HVAC, me Komponime Organike të paqëndrueshme (VOC) -shkaku i astmës, alergjive dhe të ashtuquajturave “Sick building sindrome” dhe “Monday fever”. 
Zbatimi UV-STICK-SCR është i rëndësishëm jo vetëm për IAQ, por një sistem AC më i pastër është gjithashtu më efikas nga pikëpamja ekonomike, me më pak kosto operative dhe mirëmbajtjeje. 

UV-STICK-SCR / UV-STICK-SCR-UL përfshin:

UV-STICK-SCR është një pajisje me madhësi kompakte me një fuqi të madhe mikrobvrasëse. Kjo seri është e disponueshme si në Çelik inox ashtu edhe në Alumin të Anodizuar dhe përfshin llamba me gjatësi 50 deri 160 cm.
Çdo pajisje ka reflektorin e vet, parabolik ose jo, për të rritur Rrezatimin Germicid dhe për të drejtuar të gjitha rrezet UV-C drejt sipërfaqes që duhet të trajtohet.
UV-STICK-SCR është bërë me material me cilësi të lartë dhe komponentë shumë rezistentë, dhe për këto arsye funksionon në mënyrë perfekte në ambiente te veshtira (lagështia e lartë, temperatura e ulët ose e lartë).
Dizajni i tij lejon një trajtim homogjen të dezinfektimit edhe brenda hapësirave të vogla dhe  të paarritshme
Lidhja serike e më shumë se 10 pajisjeve është e mundur vetëm përmes 1 kablli të vetëm të furnizimit me energji elektrike, dhe instalimi është i lehtë në kombinim me kompletin origjinal të përshtatshëm të Light Progress.

Scroll to Top