UV-BOX

Direct Call:

Pershkrimi i produktit

UV-BOX-E2 / 40H-NX-T ruan higjienën e mjeteve, kontejnerëve dhe të çdo lloji të pajisjeve në sektorin shëndetësor. Në fakt, objektet e përdorura zakonisht në sektorin e shëndetësisë kanë nevojë të dezinfektohen për të mbajtur standarde të larta të higjienës dhe cilësisë, tipike për këtë sektor. Me UV-BOX-E2 / 40H-NX-T, është e mundur të kryeni dezinfektimin e pajisjeve dhe mjeteve në një mënyrë të thjeshtë, të menjëhershme dhe të sigurt, pa zhvilluar nxehtësi, pa përdorur lëngje dhe pa ndonjë kundërindikacion.
Kutia është e pajisur me dy llamba UV-C, të instaluara në pozicione të kundërta, një në pjesën e sipërme dhe një në pjesën e poshtme, në mënyrë që të rrezatojë të gjitha sipërfaqet për tu dezinfektuar dhe pa asnjë hije. Për më tepër, reflektimi i brendshëm rrit fuqinë e rrezatimit, duke arritur të ulë ndjeshëm kohën e ekspozimit të kërkuar për të arritur nivelin e dezinfektimit prej 99.9%.
Përdorimi i UV-BOX-E2 / 40H-NX-T tregohet kur kërkohet të ruhet steriliteti i veglave, madje edhe orë pas larjes, në mënyrë që ato të përdoren në mënyrë të sigurt gjatë operacioneve.
Tregohet se kontrolli dhe rritja e nivelit të higjienës lejon një rritje konsekuente dhe të përgjithshme të cilësisë si në objektet e kujdesit shëndetësor por edhe në sektorin farmaceutik, në laboratorët mikrobiologjikë, etj.
Niveli i dezinfektimit me UV-BOX-E2 / 40H-NX-T arrin eliminimin (99%) të baktereve të tilla si Bacillus, Coli, Clostridium, Legionella, Vibrio, Salmonella, Pseudomonas, Staphylococcus, etj në vetëm disa minuta.
Nivele të larta dezinfektimi të UV-BOX-E2 / 40H-NX-T mund të arrihen ndryshe, por vetëm me kimikate, të rrezikshme për shëndetin dhe të dëmshme për mjedisin, si dhe të kushtueshme.

UV-BOX përfshin:

UV-BOX-E2 / 40H-NX-T është  e bërë në çelik inox AISI 304 dhe është e pajisur me një rrjet të sheshtë çelik në të cilin mund të vendosni objekte për tu dezinfektuar. Rrjeti mbështet objektet e ruajtura duke zvogëluar zonat e hijëzuara sa më shumë që të jetë e mundur për të marrë deri në 99.9999% dezinfektim në një kohë shumë të shkurtër ekspozimi (sekonda).
UV-BOX-E2 / 40H-NX-T është e pajisur me dy  llamba U.V 40 W. Për të aktivizuar procedurën e dezinfektimit, thjesht duhet të mbyllni kapakun, vendosni kohëmatësin dixhital dhe shtypni “start”.

Nëse dera hapet aksidentalisht gjatë dezinfektimit, llambat do të fiken menjëherë në mënyrë që të garantojnë sigurinë e operatorit, ndërsa kur dera është e mbyllur ato automatikisht do të ndizen përsëri deri në fund të kohës së caktuar në kohëmatës.
UV-BOX-E2 / 40H-NX-T është gati për përdorim dhe nuk kërkon ndonjë mirëmbajtje të veçantë përveç zëvendësimit periodik të llambave, është e ndërtuar tërësisht në Itali, me materiale me cilësi të lartë dhe jashtëzakonisht rezistente.

Scroll to Top