UV-WATER

Direct Call:

Product Description

UV-WATER është një sistem i veçantë UV-C për dezinfektimin e ujit.
Trajtimi UV-C është ideal për dezinfektimin e ujit të pusit ose çdo burimi që paraqet gjurmë të ndotjes mikrobiologjike (p.sh. Coliforms, Streptococcus, Escherichia C.) dhe mikroorganizmave të tjerë të llojeve të ndryshme, si mykët, sporet, etj.
Përveç kësaj, është ideal për trajtimin e ujit ne kompani prodhimi. Të gjithë mikroorganizmat eliminohen nga rrezatimi UV-C në një mënyrë të sigurt dhe të shpejtë, madje edhe Giardia, Cryptosporidium dhe Pseudomonas Aeruginosa eliminohen plotësisht.
Trajtimi UV-C është thjesht fizik dhe ju lejon të merrni gjithmonë të njëjtin efekt pa nënprodukte të dëmshme, pa ndikuar në erë, shije dhe pH të ujit. UV-WATER ruan karakteristikat natyrore dhe të dobishme të ujit të trajtuar pasi nuk ndikon në mineralet e tretura natyrshëm në të. UV-WATER është në përputhje me të gjitha metodat e tjera të trajtimit të ujit si filtrimi, zbutja e ujit, deklorimi me karbon të aktivizuar.Në disa raste, ligji përcakton përdorimin e sistemeve UV si të detyrueshëm, veçanërisht kur uji nuk ka ndonjë mbrojtje antimikrobike.
Përdorimi dhe menaxhimi i sistemit nuk kërkon aftësi të veçanta: operacionet e mirëmbajtjes së zakonshme dhe zëvendësimi periodik i llambës UV (rekomandohet çdo 9000 orë përdorimi) mund të kryhen pa vështirësi.

WATER-UV përfshin:

Seria UV-WATER përfshin modele të ndryshme të sterilizuesve, me 1, 2, 3 ose 4 llamba UV-C.
Për të zgjedhur pajisjen e duhur duhet të keni parasysh rrjedhën e ujit, por edhe transparencën e tij ndaj rrezeve UV-C, të përcaktuara si UV-T. UV-T duhet të jetë rreth 95%, nëse jo sistemi duhet të mbivlerësohet.
Uji kalon përmes dhomës germicidale të çelikut të pandryshkshëm AISI 304L, dhe rrezatohet nga llamba / llambat që ndodhen brenda saj.
Llambat UV-C futen në një strukture të veçantë kuarci që garanton  rezistencën e tij ndaj një presioni deri në 8 bar; përveç kësaj izolon gjithashtu llambën nga goditjet termike.

Sistemet e serive UV-WATER prodhohen tërësisht në Itali dhe përdoren gjerësisht  në sektorë të ndryshëm profesionalë dhe industrialë, si dhe në aplikime civile.

Scroll to Top