UV-CABINET-NX R/E

Direct Call:

Product Description

UV-CABINET ruan higjienën e mjeteve, kontenjerëve dhe të çdo lloji të pajisjeve në sektorin shëndetësor. Në fakt, objektet e përdorura zakonisht në sektorin e shëndetësisë kanë nevojë të dezinfektohen për të mbajtur standarde të larta të higjienës dhe cilësisë, tipike për këtë sektor. Me UV-CABINET, është e mundur të kryhet dezinfektimi i pajisjeve dhe mjeteve në një mënyrë të thjeshtë, të menjëhershme dhe të sigurt, pa zhvilluar nxehtësi, pa përdorur lëngje dhe pa ndonjë kundërindikacion. Kabineti është i pajisur me llamba UV-C, të pozicionuara në mënyrë uniforme, në mënyrë që të rrezatojë të gjitha sipërfaqet për tu dezinfektuar dhe pa asnjë hije. Për më tepër, reflektimi i brendshëm rrit fuqinë e rrezatimit, duke arritur të ulë ndjeshëm kohën e ekspozimit të kërkuar për të arritur nivelin e dezinfektimit prej 99.9%. Përdorimi i UV-CABINET tregohet kur kërkohet të ruhet steriliteti i mjeteve, madje edhe orë pas larjes, në mënyrë që ato të përdoren në mënyrë të sigurt gjatë operacioneve. Eshtë treguar se kontrolli dhe rritja e nivelit të higjienës lejon një rritje konsekuente dhe të përgjithshme të cilësisë si në objektet e kujdesit shëndetësor por edhe në sektorin farmaceutik, në laboratorë mikrobiologjikë, etj. Niveli i dezinfektimit me UV-CABINET arrin eliminimin (99%) të baktereve të tilla si Bacillus, Coli, Clostridium, Legionella, Vibrio, Salmonella, Pseudomonas, Staphylococcus, etj në vetëm disa minuta. Nivele të larta dezinfektimi të UV-CABINET mund të arrihen ndryshe, por vetëm me kimikate, të rrezikshme për shëndetin dhe të dëmshme për mjedisin, si dhe të kushtueshme.

UV-CABINET-NX R / E përfshin:

Seria UV-CABINET përfshin disa modele të kabineteve në dysheme dhe njësive të murit, me një ose dy dyer ose të pajisura me rafte (UV-CABINET-R) ose të pajisura me mbështetjen specifike për sondat endoskopike (UV-CABINET-E). UV-CABINET ka një strukturë prej çeliku inox dhe një derë me një dritare të veçantë LEXAN dhe anti-UV, e cila lejon të kontrolloni brendësinë e kabinetit dhe funksionimin e tij në çdo kohë. UV-CABINET është e pajisur me sistem automatik të mbylljes së llambave, në rast të hapjes së derës. Menaxhimi i ndezjes kryhet përmes panelit të sipërm, i cili lejon vendosjen e ndezjes automatike me kohë, me anë të çelësit dhe kohëmatësit. Llambat ndizen sa herë që dera mbyllet dhe trajtimi vazhdon për kohën e caktuar të funksionimit; midis një cikli dezinfektimi dhe një tjetri, është e mundur të vendosni kohën e “pauzës”, në varësi të nevojave, pas së cilës llambat do të ndizen automatikisht për një cikël të ri dezinfektimi për të ruajtur sterilitetin për një kohë të gjatë. UV-CABINET është prodhuar tërësisht në Itali, me materiale me cilësi të lartë dhe jashtëzakonisht rezistente.

Scroll to Top