APLIKIMET

3. Fabrika, Linjë Prodhimi

Informohu direkt:

UV-FAN

UV-FAN perdoret per te mbajtur ne nivelet me te uleta te mundshme  sasine e mikrobeve  ne hapesiren e nje fabrike prodhimi.Dezinfektim  99.9%  ne 24/7

UV-REFLEX

UV-REFLEX perdoret ne dhomat frigoriferike ftohese,per te kryer dezinfektim te ajrit  nga bakteret dhe myku, duke përmirësuar kushtet e ruajtjes së produkteve.

UV-DIRECT

UV-DIRECT lejon dezinfektimin e ajrit  dhe sipërfaqes në çdo lloj mjedisi. Metodat tradicionale të pastrimit, shpesh, nuk janë të mjaftueshme për të siguruar nivele të larta të higjienës, të cilat mund të arrihen vetëm me përdorimin e teknologjisë UV-C. Në sektorin e prodhimit dhe farmaceutikës, të gjitha mjediset duhet të dezinfektohen vazhdimisht ,për të mbajtur të larta standardet e higjenës

UV-STYLO

Sistemi UV-STYLO-F është shumë i thjeshtë  dhe i adaptueshëm për lloje të ndryshme të aplikimeve, nga rripat transportues tek kontejnerët dhe kudo që kërkohet kontroll i larte i nivelit te higjienës.

UV-TEAM

UV-TEAM perdoret në linjat e transportit dhe paketimit të produkteve ushqimore të tilla si , makineritë e formimit, sitat, tuneli ftohës, peshimi automatik dhe më shumë në rripat e transportit në përgjithësi, si dhe trajtimi i produkteve ushqimore, duke dekontaminuar nga mikrobet, sipërfaqet e rripave, produkteve, paketimeve etj.

UV-WATER

UV-WATER është një sistem i veçantë UV-C për dezinfektimin e ujit.

Trajtimi UV-C është ideal për dezinfektimin e ujit nga  çdo burim  që paraqet gjurmë të ndotjes mikrobike (p.sh. Coliforms, Streptococcus, Escherichia C.) dhe mikroorganizmave të tjerë të llojeve të ndryshme, si mykët, sporet, etj.

Trajtimi i ujit eshte shume i rendesishem ne fabrikat e prodhimit

Aplikimet

Ku mund të përdoren?

1. Klinika Mjekësore dhe Dentare

2. Hotel, Bar, Restorant

3. Fabrika, Linjë Prodhimi

4. Zyra, Shtëpi

5. Qendra Estetike

6. Sisteme Qëndrore Ajrimi

Scroll to Top